Ristić Z. Jelena
Jelena Ristić Z. Grad: Beograd
Klub:
Datum rođenja: 15.01.1968.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: