Stevanović Jelica
Jelica Stevanović Grad:
Klub:
Datum rođenja: 03.12.1965.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: