Jovanović S. Ivan
Ivan Jovanović S. Grad: Arilje
Klub:
Datum rođenja: 29.07.1961.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: