Kolić Davor
Davor Kolić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 19.09.1976.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: