Opačina Ljubomir
Ljubomir Opačina Grad:
Klub:
Datum rođenja: 18.03.1954.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: V
Nacionalnost: SRB
Sezona Tip Kategorija Mesto Bodova