Krušac Open – Kruševac – 04.09.2021. - Serija 1000 (I) 2021
Sezona: 2021
Naziv: Krušac Open – Kruševac – 04.09.2021. - Serija 1000
Kategorija: I - tablica bodovanja
Klub: direktor turnira Bratislav Vuckovic 063-634733
Kontakt: direktor turnira Bratislav Vuckovic 063-634733
Prijavljivanje: nije moguće prijavljivanje na turnir
Pregled prijavljenih / osvojeni bodovi     Žrebovi [PDF]

↵ Nazad na listu turnira