Kruševac Open – TK Kruševac - 29.06.2019. - Serija 1000 (I) 2019
Sezona: 2019
Naziv: Kruševac Open – TK Kruševac - 29.06.2019. - Serija 1000
Kategorija: I - tablica bodovanja
Klub: TK Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac
Kontakt: 037/447-800
Prijavljivanje: nije moguće prijavljivanje na turnir
Pregled prijavljenih / osvojeni bodovi     Žrebovi [PDF]

↵ Nazad na listu turnira