Ilić Saša
Saša Ilić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 02.06.1970.
Kategorija takmičara ove sezone: III
Kategorija takmičara prošle sezone: III