*Datum rođenja:
Dan  Mesec  Godina 

*Odaberite kategoriju u kojoj želite učestvovati na turnirima:
Kategorija 
SAGLASNOST:
Saglasan-na sam sa uslovima korišćenja web sajta Teniskih Veterana Srbije, javnog objavljivanja osnovnih-ličnih podataka o meni (Ime i prezime, prvo slovo očevog imena - ako imate dvojnika, Grad, Klub, Vaša fotografija - ako nam je dostavite i Datum rođenja), te tvrdim da sam popunio-la formular tačnim podacima.
Takođe sam saglasan-na da Teniski Veterani Srbije mogu čuvati podatke o meni i dalje ih javno objavljivati i u slučaju kada više ne budem bio-la član Teniskih Veterana Srbije (svojom voljom, privremenom ili trajnom suspenzijom).

PODACI KOJI NISU JAVNO DOSTUPNI SU: Adresa stanovanja, Email adresa, Kontakt telefon, JMBG.