Filipović Bojan
Bojan Filipović Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.01.1976.
Kategorija takmičara ove sezone: III
Kategorija takmičara prošle sezone: