Cvetković Novica
Novica Cvetković Grad:
Klub:
Datum rođenja: 10.01.1969.
Kategorija takmičara ove sezone: III
Kategorija takmičara prošle sezone: