Sundac Maja
Maja Sundac Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.01.1940.
Kategorija takmičara ove sezone: II
Kategorija takmičara prošle sezone: II
Nacionalnost: SRB
Sezona Tip Kategorija Mesto Bodova