Borčić Ivica
Ivica Borčić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 26.09.1971.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: