Dzindo Selma
Selma Dzindo Grad:
Klub:
Datum rođenja: 21.04.1979.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: