Brković Višnja
Višnja Brković Grad:
Klub:
Datum rođenja: 09.03.1976.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: