Kovačević Dorina
Dorina Kovačević Grad:
Klub:
Datum rođenja: 17.03.1959.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: