Martić Vera
Vera Martić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.01.1967.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: