Jovanović Rudika
Rudika Jovanović Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.01.1957.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: