Štainfeld Leon
Leon Štainfeld Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.09.1976.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: