Stojanović M. Ana
Ana Stojanović M. Grad: Beograd
Klub: Sani
Datum rođenja: 16.11.1974.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: