Kostić Senka
Senka Kostić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 25.07.1959.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: