Savić Zoran
Zoran Savić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 01.01.1965.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: