Obrenović Aleksandar
Aleksandar Obrenović Grad:
Klub:
Datum rođenja: 30.12.1962.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: