Savić Veselin
Veselin Savić Grad:
Klub:
Datum rođenja: 24.01.1975.
Kategorija takmičara ove sezone:
Kategorija takmičara prošle sezone: